strzelnica Wrocław


Od listopada 2016r. usprawniamy korzystanie ze strzelnicy Stadion Olimpijski: Zapisy na strzelanie prowadzone są nadal pocztą elektroniczną – stowarzyszeni o strzelaniu będa informowani na podany stowarzyszeniu adres e-mail. Strzelanie na 2 tury 9.00-12.00 / 12.00-15.00 Potwierdzający przybycie na strzelanie deklaruje jaka oś i tura – można wybrać turę strzelań (9/12 […]

Nowe zasady strzelania na Olimpijskim


Witamy strzelców i sympatyków strzelectwa, Nasze spotkanie strzeleckie odbędzie się wyjątkowo uroczyste. Gościem będzie Konsul Honorowy Austrii. Przebieg imprezy: Przywitanie Strzelców. Przedstawienie i przywitanie honorowego gościa. Krótki rys historyczny. Nawiązanie do tegorocznej 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej z 12 września 1683 r. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa i techniki strzelania Strzelanie do […]

Strzelanie „Przywitanie wiosny” 20.03.2016