100 lecie odzyskania niepodległości


Zarząd Stowarzyszenia Strzelec – Wrocław z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości życzy stowarzyszonym i  sympatykom spokojnego i radosnego świętowania jakże ważnej dla Nas rocznicy.
Pamiętajmy:  „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” dlatego hasło:  „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie” powinno być dla nas  braci strzeleckiej zawsze aktualne!

Przypominamy także zasady eksponowania barw narodowych  śpiewania hymnu i dbania o symbole narodowe gdyż: „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.”

 

BIAŁO-CZERWONĄ TRAKTUJ Z SZACUNKIEM

• Flaga eksponowana publicznie musi być czysta mieć czytelne barwy. Nie może być pomięta lub postrzępiona.
• Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
• Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem.
• Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na
pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.
• Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
• Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.

Flaga RP ma proporcje 5:8. Nie wolno na niej umieszczać żadnych napisów i rysunków.
Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe, aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
Barwy narodowe różnią się od flagi państwowej RP tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości trzeba
jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa.

Przykładem są kokardy narodowe:

     
Kokarda narodowa                                        Kokarda narodowa ze wstążką
             

Wstążka                                                       Kokardka

Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

BIAŁO-CZERWONA MA PIERWSZEŃSTWO

Jeśli w rzędzie, półkolu lub kole jest więcej flag ich kolejność zależy od miejsca w hierarchii:
1. Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Flaga innego państwa.
3. Flaga województwa.
4. Flaga powiatu.
5. Flaga gminy (miasta, gminy miejsko-wiejskiej, gminy wiejskiej).
6. Flaga Europejska.
7. Flaga organizacji międzynarodowej (np. flaga ONZ, flaga NATO).
8. Flaga służbowa (np. Policji, Straży Granicznej).
9. Flaga instytucji, firmy, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.
10. Flaga grupy narodowościowej, flaga okolicznościowa.
Hierarchii tej należy przestrzegać na zewnątrz i wewnątrz
budynków lub obiektów sportowych. Z wymienionymi flagami nie wolno eksponować flag reklamowych.
    
Flaga państwowa RP                                                  Flaga państwowa z godłem                     Kolejność barw

UWAGA:  flagi państwowej z godłem mogą używać tylko :
Przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji; cywilne lotniska i lądowiska; cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą; kapitanaty (bosmanaty) portów;polskie statki morskie jako banderę.

Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

DO HYMNU

• Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.
• Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek.
• Mężczyźni w ubraniach cywilnych zdejmują nakrycia głowy.
• Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie.
• Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.
Hymn RP towarzyszy podnoszeniu flagi państwowej na maszt.
Czas podnoszenia flagi państwowej powinien być zsynchronizowany z czasem trwania hymnu państwowego.

UNIKAJ BŁĘDÓW
Już w XIX wieku w tekst pierwszej zwrotki wkradł się błąd w wersie kiedy my żyjemy, słowo kiedy zaczęto zastępować słowem póki, które określa granice czasu i dotyczy tylko tych osób, które w tym momencie je wypowiadają.
Józef Wybicki użył słowa kiedy, które oznacza: jeśli, skoro, ponieważ, przedstawiając zależność istnienia Polski od istnienia Polaków. Błąd ten został usunięty przez specjalną komisję w 1926 roku, jednak do dziś jest powielany.

W kolejnej zwrotce Pieśni Legionów, Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko Czarnecki, poprawnie brzmi ono Czarniecki. Błąd występuje w rękopisie Pieśni Legionów Polskich we Włoszech.
Błędem jest też śpiewanie w zwrotce poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu wrócił się/ rzucił się/ rzucim się przez morze. W treści naszego hymnu ten wers brzmi: wrócim się przez morze.  Podobnie jak hetman Polacy mają wracać się do Ojczyzny, gdy nastanie taka potrzeba.
W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy. Zamiast: Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany wiele osób śpiewa: Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany. Trudno wytłumaczyć dlaczego, bowiem tekst ten jest niezmieniony od czasów Józefa Wybickiego.

SIŁA SŁÓW I MELODII:

Mazurek Dąbrowskiego:

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz …

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz …
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany
Marsz, marsz …

 

Na podstawie:
 https://www.mswia.gov.pl/download/1/35122/MINIPRZEWODNIKMSWiA.pdf
 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *